Registrujte svoju kompaniju sa autogume123.rs sajt za gume motažne stanice, radionice i prodavce.

Mi isporučujemo samo trgovcima i profesionalcima za gume i za automobilsku industriju.

Korisničko ime*
Ime kompanije*
Kontakt osoba*


Br. + ulica*
PO Box
Poštanski broj*
Mesto/grad*
Država
E-mail*
Telefonski broj*
Broj mobilnog telefona
Fax
PIB identifikacioni broj
Registracioni broj kompanije

Takođe Vas molimo da nam faksom pošaljete dokument o registraciji kompanije na: +49-511-33611655 .
Ako još uvek niste osnovali kompaniju, ali imate pokrenut samostalni biznis, onda nam molimo Vas, pošaljite kopiju tog dokumenta faksom na: +49-511-33611655.
Web stranica

Uslovi plaćanja*

Možete odabrati plaćanje putem računa ako želite, ali prvo moramo proveriti Vaše kreditne detalje sa referentnom agencijom. Takođe, ako se odlučite za plaćanje preko računa, porudžbina koju ste napravili preko nas je obavezujuća.
Kreditna Kartica br.:
Datum isteka:
(MMYY e.g. 0923)
vlasnik kartice:
Neki načini plaćanja zahtevaju pozitivan kreditni rejting.
Sva markirana polja * moraju biti ispunjena.
Uz sledeći klik, slažete se s našim Opštim odredbama i uslovima i Politikom privatnosti Sporazum.

 PIB identifikacioni broj
Informacije o PIB identifikacionom broju (OIB)
Šte je identifikacioni broj PIB?
PIB identifikacija ili registracijski broj je identifikator poreza koji se koristi u trgovinskom prometu unutar Evropske unije. Za firme je neophodno da imaju takav broj kako bi mogle da kupuju proizvode od firmi u drugim zemljama unutar EU bez plaćanja PDV-a u toj zemlji. PDV se onda naplaćuje samo u zemlji u kojoj je roba isporučena. Identifikacioni PIB/OIB broj pomaže poreskim vlastima da prate kretanje robe.
Kako identifikacioni broj PIB izgleda?
PIB počinje sa specifičnim prefiksom zemlje koji zavisi od zemlje u kojoj je firma registrovana. Nakon toga, sledi 8-12 znakova koji su uglavnom sastavljeni od brojeva.
Gde se može dobiti PIB?
Identifikacioni broj PIB se može dobiti od lokalne poreske uprave.
Proveravanje PIB-a
Molimo, proverite da podaci kupca koje ste nam dali, uključujući i PIB identifikacioni broj, odgovaraju podacima koji već postoje kod lokalne poreske uprave. Delticom AG je dužan dati ovu informaciju nemačkim poreskim vlastima. Ako postoje razlike u dostavljenim informacijama, to bi moglo dovesti do nepotrebnog čekanja.
Proces proveravanja Vašeg identifikacionog PIB broja može potrajati neko vreme. Sve dok nemamo rezultate provere Vašeg PIB broja, u obavezi smo da Vam obračunavamo porez za sve Vaše porudžbenice. Tek kada dobijemo pozitivnu povratnu informaciju od poreskih vlasti, možemo početi da Vam šaljemo fakture bez PDV. Takođe, ispravićemo fakture koje smo Vam već poslali, i naravno vratićemo Vam porez koji ste već platili.
 Registracioni broj kompanije
Company Registration Number
Registracioni broj kompanije je broj koji država u kojoj se nalazi kompanija dodeljuje kupcu. Pod kompanijom se smatra posebna celina ljudi koji imaju samostalni biznis ili samostalno posluju. Registracioni broj kompanije ćete naći na dokumentu koji vam je kupac poslao.

Ako kupac nema registracioni broj kompanije, onda Vam on/ona moraju prikazati dokaz da vode samostalni biznis.


© 2001-2024 Delticom AG - autogume123.rs - swebd10