Opšte odredbe i uslovi koji važe od 5. aprila 2007. godine
 
§ 1 Sklapanje ugovora / proces naručivanja

Preko naših internet portala možete naručiti navedene artikle koristeći internet formular, odnosno putem telefona. Dajući detalje kao što se zahteva u procesu naručivanja i slanjem porudžbine, Vi podnosite obavezujuću ponudu. Porudžbina preko telefona ili interneta ima istu pravnu valjanost. Poručivanjem izjavljujete da prihvatite Uslove poslovanja i da želite da primite poručenu robu. Mi ćemo potvrditi vašu dolaznu porudžbinu e-mailom koji predstavlja potvrdu o prijemu; ova potvrda o prijemu ne predstavlja i prihvatanje Vaše porudžbenice. Ugovor stupa na snagu od dana prijema robe sa Vašim (potpisom) odobrenjem, najkasnije nakon isteka perioda povrata od 14 dana.

§ 2 Opšti uslovi isporuke i plaćanja

Za sve informacije u vezi sa troškovima pakovanja i transporta, kao i uslove plaćanja, molim Vas, pogledajte Uslove isporuke i plaćanja odgova- rajuće internet prodavnice. Za isporuke u inostranstvu zadržavamo pravo na eventualno ograničenje opcija plaćanja.

§ 3 Politika otkazivanja

Možete opozvati vašu ugovornu izjavu u roku od dve nedelje bez obrazloženja, u pisanoj formi ( npr. e-mailom ). Period opoziva počinje najranije sa prijemom robe. Da bi se osigurao period opoziva, dovoljno je blagovremeno slanje opoziva ili trenutni nedostatak artikla.

Otkazivanje porudžbine se vrši na:

Email: autogume123@delti.com
Adresa: Delticom OE SRL- ogranak u Novom Sadu, Sentandrejski put 117g, Novi Sad, Srbija

U okviru Vašeg obaveštenja o otkazivanju molimo da nas obavestite o razlogu povratka, a mi ćemo obezbediti druge informacije koje su potrebne za brzu i efikasnu obradu Vašeg otkazivanja. Kako bi Vas poštedeli svih neugodnosti u vezi sa povratkom, mi prikupljamo robu od Vas i vraćamo fakturisan iznos na Vaš bankovni račun sačuvan u našoj bazi podataka, tako ne morate slati podatke u središte uprave (deklaracija o adresi zakonski je propisana).

§ 4 Zakonske posledice otkazivanja

U slučaju realizovanog otkazivanja, vraćaju se usluge/davanja primljene sa obe strane, kao i eventualno stečena korist (npr. kamate). Ukoliko primljenu uslugu/davanje ne možete da vratite u celosti već samo delimično ili u lošijem stanju, dužni ste da nam platite odštetu. Ovo se ne odnosi na dostavljenu robu, ako je do pogoršanja stanja robe došlo isključivo zbog njene provere - koja bi vam bila moguća da ste robu kupili u radnji. Obavezu naknade vrednosti zbog pogoršanja nastalog na robi možete da izbegnete tako što robu nećete koristiti kao da je vaše vlasništvo i nećete uraditi ništa što smanjuje njenu vrednost.
Mi ćemo od vas preuzeti robu koja ne može da se šalje putem paketa. Vi ste odgovorni za troškove povrata ako isporučeni proizvod odgovara naručenom artiklu i ako cena artikla koji treba da se vrati ne prelazi iznos od 40,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povrata .

U slučaju da nam morate vratiti robu, zadržavamo pravo da odbijemo povrat kupovne cene do povratka robe.

Rado c\x{0301}emo pokupiti robu za Vas. Međutim, želimo da istaknemo da vršimo samo 1 (jedan) uspešan pokušaj preuzimanja robe. Ako je uspešno izvršen, mi snosimo troškove vrac\x{0301}anja robe. U slučaju da ne dođe do preuzimanja robe po Vašoj krivici, te tako ne dođe do uspešnog pokušaja preuzimanja robe - ističemo da nam robu trebate poslati ili predati neposredno, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je pokušaj preuzimanja izvršen. U tom slučaju Vi snosite troškove povratne pošiljke. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana od datuma prvobitnog pokušaja preuzimanja robe.

 


- Kraj politike otkazivanja -

§ 5 Povraćaj kupljene robe (rok od 30 dana)

Želimo da budete zadovoljni našim isporukama, zato možete otkazati sve artikle koje ste kupili od nas u roku od 30 dana. Ova mogućnost preva- zilazi zakonske uslove, prema kojima se pravo na odustajanje odobrava samo u roku od dve nedelje od prijema robe. Od našeg dobrovoljnog 30-dnevnog roka za vraćanje robe, kao i od zakonske mogućnosti odustajanja, izuzete su isporuke robe koja je napravljena prema specifikaciji kupca. Ovde, pored ostalog, spadaju sve isporuke kompletnih točkova, koje se namenski rade za svakog kupca.
Vraćanje kompletnih točkova vrši se bez pravne obaveze od strane kompanije Delticom OE SRL i to isključivo uz plaćanje ugovorom predviđe- nih manipulativnih troškova u paušalnom iznosu od 120,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za komplet od 4 točka.

Međutim, naša ponuda povrata robe ne uključuje troškove za poštarinu i pakovanje. To znači da ćemo naplatiti paušal za poštarinu i pakovanje za ugovore s potrošačima, koji opozivaju porudžbinu nakon isteka zakonskog roka opoziva (od 15. do 30. dana). Preduzetnici prvenstveno snose troškove poštarine i pakovanja. Sve dalje informacije, naročito u pogledu iznosa troškova za poštarinu i pakovanje, te u vezi naše ponude povrata od 30 dana, molimo vas, potražite na odgovarajućim internet stranicama.

Molimo, koristite našu transportnu ambalažu. Zaštitite robu od oštećenja. Gume moraju biti čiste kada se pripremaju za slanje i dve gume moraju biti zajedno povezane. Prednji i zadnji deo komlpetnih točkova moraju biti zaštićeni s dovoljno kartona i paket trakom. Zadržavamo pravo potraži- vanja naknade, ako postoje bilo kakve štete zbog nepravilnog rukovanja ili nedovoljnog pakovanja u procesu povratka. Transportne firme će prihvatiti samo artikle u odgovarajućoj ambalaži.

Rado c\x{0301}emo pokupiti robu za Vas. Međutim, želimo da istaknemo da vršimo samo 1 (jedan) uspešan pokušaj preuzimanja robe. Ako je uspešno izvršen, mi snosimo troškove vrac\x{0301}anja robe. U slučaju da ne dođe do preuzimanja robe po Vašoj krivici, te tako ne dođe do uspešnog pokušaja preuzimanja robe - ističemo da nam robu trebate poslati ili predati neposredno, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je pokušaj preuzimanja izvršen. U tom slučaju Vi snosite troškove povratne pošiljke. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana od datuma prvobitnog pokušaja preuzimanja robe. U slučaju da nam morate vratiti robu, zadržavamo pravo da odbijemo povrat kupovne cene do povratka robe.

 

§ 6 Zadržavanje prava vlasništva

Zadržavamo pravo vlasništva nad svim artiklima koje smo isporučili, sve dok postoje potraživanja od vas ili osobe koja je prihvatila artikle. To se odnosi i na sva potraživanja u budućnosti. Da bismo potvrdilii naše zadržavanje vlasničkih prava, imamo pravo da zahtevamo hitnu predaju robe, uz isključenje svih prava zadržavanja, osim ako postoje zakonski uslovi ili nesporna protivpotraživanja.

§ 7 Odgovornost za nedostatke na našim internet stranicama

Svaka odgovarajuća internet stranica se održava u našem odobrenom dizajnu. Mi ne garantujemo da će internet stranice zadovoljiti vaše zahte- ve i da su dostupne u svakom trenutku, bez smetnji, pravovremeno, bezbedno i bez kvarova. Korišćenje internet stranica je na vaš sopstveni rizik. Konkretno, mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost u vezi sa rezultatima, koji mogu biti postignuti uz korišćenje internet stranica i za tačnost informacija dobijenih u okviru delokruga internet stranice.

§ 8 Prava intelektualne svojine

Tekstovi, slike, zvuci, grafike, animacije i video snimci, kao i njihovi aranžmani na našim internet stranicama podležu zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Sadržaj ovih internet stranica ne sme se kopirati, distribuirati, izmeniti ili učiniti dostupnim trećim licima. Neke od naših internet stranica takođe uključuju slike, koje su predmet autorskih prava trećih lica. Ukoliko nije drugačije navedeno sve robne marke na našim stranica ma su zaštićene. Naše internet stranice ne daju nikakve licence za korišćenje naše intelektualne svojine ili intelektualne svojine trećih lica.

§ 9 Obaveze u vezi sa vašim ličnim informacija

Kada se registrujete morate da navedete svoju adresu i lične podatke; mi ćemo sačuvati ove detalje potrebne za proces naručivanja. Naravno, možete da promenite svoje podatke u toku naručivanja ili kasnije na "Moje porudžbine" ili "Kontakt" (u zavisnosti od internet stranice ). Nakon registracije dobijate korisničko ime i lozinku za vaš nalog. Morate osigurati da korisničko ime i  lozinka ne budu dostupni trećim licima. Dužni ste da odmah obavestite Delticom o bilo kakvoj zloupotrebi vašeg korisničkog imena ili  lozinke. Obe ugovorne strane mogu otkazati vaš nalog u bilo kom trenutku bez obrazloženja. U tom slučaju Delticom će deaktivirati ili izbrisati vaš nalog i sve sačuvane podatke.

§ 10 Važeći zakon

 Važi isključivo Zakon Republike Srbije, a u slučaju spora nadležan je Privredni sud u Novom Sadu.

Registrujte se sada!
© 2001-2024 Delticom AG - autogume123.rs - 23.07.2024 13:38